Over Iuno Sofia

Damesdispuut Iuno Sofia is het op één-na oudste actieve dispuut van [‘endzjin] S.V.E.I.A. en is opgericht op 10 november 2010 en erkend door Studentenvereniging [‘endzjin] S.V.E.I.A. op 10 mei 2011.

Geschiedenis

Damesdispuut Iuno Sofia is opgericht door vier vrouwen: Rianne Belou, Lianne Eskens, Iris Haug en Mandy Wertwijn. Vanuit de wens voor een vereniging van vrouwen binnen Studentenvereniging [‘endzjin] S.V.E.I.A., ontstond op 10 november 2010 het idee voor een nieuw damesdispuut. Na veel “bier drinken en kut roepen”, ontdekten deze dames in elkaar de waarden die nu de Kernwaarden van Iuno Sofia zijn; Wijsheid, Kunst en Kracht. Precies een half jaar later, op 10 mei 2011, mocht het dan ook geschieden; het idee van een damesdispuut voor [‘endzjin] werd werkelijkheid en zij heet: Damesdispuut Iuno Sofia!

Tijdens de oprichtingsperiode en jaren erna hebben meerdere sterke vrouwen zich bij Damesdispuut Iuno Sofia gevoegd. Deze dames zijn verenigd in een prachtig Damesdispuut, haar mores en de daarbij horende Kernwaarden, die in eenieder terug te vinden zijn.

Kernwaarden

Iuno is de Romeinse Godin van de vrouwen en Sofia staat voor wijsheid. Deze naam belichaamt de kernwaarden die wij als dispuut kennen. De kernwaarden van ons dispuut zijn Wijsheid, Kunst en Kracht. Vriendschap staat voor ons voorop. Dit is voor elkaar door het vuur gaan, elkaar onvoorwaardelijk steunen, betrokken zijn bij elkaar en het voor elkaar opnemen. Binnen die vriendschap hebben wij allemaal overeenkomstige kernwaarden die in ons naar boven komen: Wijsheid, Kunst en Kracht.

 

uillogowebsiteiunosofia

Wijsheid

De Kernwaarde Wijsheid betekent dat wij kritisch blijven kijken naar de dingen die wij en [‘endzjin] doen, niet zomaar alles aannemen wat er gebeurt en altijd open staan voor discussie. Elkaar dingen leren en nieuwe inzichten geven. Wijsheid verwijst ook naar de studie. Alle leden binnen ons dispuut vinden het allemaal, evenals [‘endzjin], belangrijk dat wij onze studies goed doen en uiteindelijk met een diploma op zak aan onze carrière beginnen. Wij geven elkaar de mogelijkheid om dit te doen en wij helpen elkaar hiermee.

 

Kunst

De Kernwaarde Kunst verwijst naar al het creatieve. Wij willen [‘endzjin] deze kernwaarde ook meegeven: samen naar het theater gaan, filmavonden houden of een musea bezoeken. Wij richten ons bijvoorbeeld op de vormgeving van de [‘en-z!ne], het studentenmagazine van [‘endzjin], of maken foto’s op een sociëteitsavond. Naast creatieve activiteiten richt de kernwaarde Kunst zich ook op het creatieve denken: out-of-the-box denken. Een waar lid van Iuno is creatief in het zoeken van oplossingen en het aandragen van ideeën.

 

Kracht

De Kernwaarde Kracht verwijst niet naar spiermassa, maar naar moed, een eigen wil en opkomen voor jezelf en voor je vrienden en vriendinnen. Je net even wat meer laten zien. Wij als leden willen initiatief nemen. Damesdispuut Iuno Sofia wil [‘endzjin] amuseren, inspireren en confronteren, zoals wij dit al bij elkaar doen. Zo hebben wij altijd een gezonde, respectvolle strijd als dispuut binnen de vereniging.

Daarnaast heeft de kernwaarde Kracht nog een andere belangrijke betekenis, en dat is de kracht van de vrouw. De kracht van de vrouw mag goed naar voren komen. Iuno Sofia is het dispuut wat sterke vrouwen maakt. Wij zijn vrouwen, sterke, krachtige vrouwen die niet over zich heen laten lopen en wij weten wat wij willen.

 

Herken jij je ook in onze kernwaarden?

Als jij door het lezen van onze kernwaarden enthousiast bent geworden over ons dispuut, en zelf graag ook een sterkte vrouw wil zijn met onvoorwaardelijke vriendschappen, stuur dan een e-mail naar: iunosofia@gmail.com.